Резервации

Резервация в Къща за Гости "Синьо лято" може да направите:

            - По телефона, като се обадите на номер 0896 87 55 25 (Стоян Нинов);
            - По e-mail на адрес: ninovsa@gmail.comНеобходимо е да посочите точните дати на Вашето пристигане и отпътуване и да изпратите капаро в размер на една или две нощувки чрез:

            - Пощенски запис на адрес: Созопол 8131, ул. Лозенград 18А, Тодорка Николова Нинова;

            - Банков превод по сметка BG06 UNCR 7630 1077 7975 90;

            - Лично, срещу разписка или потвърждение за резервация.

Сподели

Тази страница и нейното съдържание са собственост на Стоян Нинов - © Стоян Нинов 2006 – 2023. Всички права са запазени. Всяко копиране, възпроизвеждане и пре-разпространение на част или на цялото съдържание на тази страница е забранено, освен в следните случаи:

  • Можете да печатите или да зареждате части от тази страница на Ваше лично устройство, само за лично ползване и без търговска цел
  • Можете да изпращате съдържането на тази страница до трети физически лица за тяхно лично ползване, но само ако посочите настоящата страница като източник на информацията.

Нямате право да разпространявате или да използвате съдържанието на тази страница с търговска цел, нито да го копирате, препращате или съхранявате на друга страница или в друга електронна система, освен с нашето изрично писмено разрешение.

This website and its content is copyright of Stoyan Ninov - © Stoyan Ninov 2006 - 2023. All rights reserved. Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited other than the following:

  • You may print or download to a local hard disk extracts for your personal and non-commercial use only
  • You may copy the content to individual third parties for their personal use, but only if you acknowledge the website as the source of the material

You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.