Начало

Къща за Гости "Синьо Лято" - Созопол
Созопол е малък град, разположен на най-южната част на Бургаския залив. Той е уникален с местоположението си, с изключително благоприятния си климат, с дългата над 3500 години история, с културните паметници, запазени от древността, с архитектурата и атмосферата, с чистотата на природата. Той предлага несравними възможности за почивка и всякакъв вид туризъм. Около и в града има няколко плажа, всеки с различно местоположение и ориентация спрямо посоките на света, достатъчно плитки, за да са удобни и за най-малките деца. Благословено място, което си заслужава да посетите.
Къща за Гости "Синьо Лято" - Созопол
Къща за Гости "Синьо Лято" - Созопол
Сподели

Тази страница и нейното съдържание са собственост на Стоян Нинов - © Стоян Нинов 2006 – 2023. Всички права са запазени. Всяко копиране, възпроизвеждане и пре-разпространение на част или на цялото съдържание на тази страница е забранено, освен в следните случаи:

  • Можете да печатите или да зареждате части от тази страница на Ваше лично устройство, само за лично ползване и без търговска цел
  • Можете да изпращате съдържането на тази страница до трети физически лица за тяхно лично ползване, но само ако посочите настоящата страница като източник на информацията.

Нямате право да разпространявате или да използвате съдържанието на тази страница с търговска цел, нито да го копирате, препращате или съхранявате на друга страница или в друга електронна система, освен с нашето изрично писмено разрешение.

This website and its content is copyright of Stoyan Ninov - © Stoyan Ninov 2006 - 2023. All rights reserved. Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited other than the following:

  • You may print or download to a local hard disk extracts for your personal and non-commercial use only
  • You may copy the content to individual third parties for their personal use, but only if you acknowledge the website as the source of the material

You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.