Забележителности

В града и около него се намират множество забележителности:


Исторически:

  *Археологическия музей;

  *Етнографския музей;

  *Крепостната стена, защитавала някога града;

  *Останки от множество параклиси, църкви и манастири, включително и на остров "Св.Иван";

  *Действащи запазени църкви и параклиси;

  *Уникални къщи - ярки представители на типичната за ХVІ-ХVІІІв. архитектура;

  *Тракийското светилище "Беглик Таш";

  *Мощите на св. Йоан Предтеча и др.


Културни:

  *Постоянно действащата изложба на художника-маринист Янис Христопулос;

  *Къщата-музей на художника-маринист Александър Мутафов;

  *Експозициите в Старото Училище;

  *Множество художествени галерии;

  *Кино, театър, концерти;

  *Ежегодните празници на изкуствата "Аполония" и др.


Природни:

  *"Лъвската глава" край река Ропотамо;

  *Долното течение и устието на река Ропотамо;

  *Змийския остров;

  *Резерватът "Аркутино";

  *Блатото "Алепу";

  *Местността "Райския залив";

  *Множество чудесни плажове и др.

Забележителности
Забележителности

Тази страница и нейното съдържание са собственост на Стоян Нинов - © Стоян Нинов 2006 – 2023. Всички права са запазени. Всяко копиране, възпроизвеждане и пре-разпространение на част или на цялото съдържание на тази страница е забранено, освен в следните случаи:

  • Можете да печатите или да зареждате части от тази страница на Ваше лично устройство, само за лично ползване и без търговска цел
  • Можете да изпращате съдържането на тази страница до трети физически лица за тяхно лично ползване, но само ако посочите настоящата страница като източник на информацията.

Нямате право да разпространявате или да използвате съдържанието на тази страница с търговска цел, нито да го копирате, препращате или съхранявате на друга страница или в друга електронна система, освен с нашето изрично писмено разрешение.

This website and its content is copyright of Stoyan Ninov - © Stoyan Ninov 2006 - 2023. All rights reserved. Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited other than the following:

  • You may print or download to a local hard disk extracts for your personal and non-commercial use only
  • You may copy the content to individual third parties for their personal use, but only if you acknowledge the website as the source of the material

You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.